Forside om My Home  Vision  Mission Værdier Netværksgrupper Gudstjenester Kontakt Medie 

Værdier

Værdi 1: Kirken skal være appellerende og samtidig. Dette betyder, at vi lægger vægt på, at gudstjenester og andre events skal være moderne i dets udtryksform.Værdi 2: Lovsang og andre udtryksformer skal være moderne, inspirende og ægte.Værdi 3: Undervisning i Ordet skal give mulighed for refleksion, for derigennem at udvikle den enkeltes åndelige og personlige liv.Værdi 4: Kirken skal være åben for alle mennesker og være en afspejling af de mennesker, der kommer og vil derfor være en kirke i bevægelse.Værdi 5: Alle mennesker der ønsker at tjenemed deres talenter og gavr i menigheden, skal have mulighed for dette. Dette gælder både børn, unge og voksne.

Værdi 6: Helligånden er drivkraften i kirken og derfor leder og styrer kirken i den retning, Gud ønsker det. Samtidig er Bibelen den retledende og autoritære skrift.Værdi 7: Kirken skal afspejle Guds kærlig, omsorg og ænske om fællesskab. Dette udtrykkes i vores samvær og i tjenene evagelisation.Værdi 8: Kirken skal værne om og opbygge ægteskaber, familier og de enkelte individer til at være sunde, blomstrende og hele.Værdi 9: Kirken er et sted, hvor medlemmer er fuldt ud hengivne til kirken og dens vision og arbejder sammen om at nå den. Lederskabet skal være gennemsigtigt og åbent.Værdie 10: Kirken skal være et sted, hvor mennesker kan mødes uden fordømmelse. Vi skal være et fællesskab, der udtrykker Guds væsen.

VaerdierMY HOME

CHURCHTo see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.
Create own website for free